Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 27.04.2012
Дата публікації 28.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
Юридична адреса* 79019, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10
Керівник* Сміт Едвард Раймонд - Генеральний директор. Тел: 0322402525
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (протокол від 27.04.2012 року №1):
1. Припинено повноваження (відкликано) членів Наглядової ради Товариства:
• Майкл Стюарт Кларк, паспорт №706733458, виданий Міністерством внутрішніх справ Британії 01.04.2008 року. Член Наглядової ради з 15.04.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор фінансів. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.
• Генадій Юр’євич Радченко, паспорт МЕ №218172, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.04.3003 року. Член Наглядової ради з 15.04.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», керівник відділу зі зв'язків з громадськими організаціями та внутрішніми комунікаціями, з 28.02.2006 року. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.
• Віталій Леонідович Талько, паспорт СН №538508, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.11.1997 року. Член Наглядової ради з 15.04.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», начальник юридичного відділу - з 03.02.2004 року. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій.
• Вікторія Володимирівна Яценко, паспорт АА №960437, виданий Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 14.06.1999 року. Член Наглядової ради з 15.04.2011. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», провідний фахівець з закупівлі з 08.01.2008 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А.,яка володіє 97% акцій Товариства.
• Клара Вренгер Аугуста Маргарет, паспорт №C5HNNPLRG, виданий: м. Франкфурт на Майні 02.04.2009 року. Член Наглядової ради з 15.04.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор технічний з 01.02.2010 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А.,яка володіє 97% акцій Товариства.

2. Обрано членів Наглядової ради Товариства обрано терміном на 3 роки у наступному складі:
• Генадій Юр’євич Радченко, паспорт МЕ №218172, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.04.3003 року.Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», керівник відділу зі зв'язків з громадськими організаціями та внутрішніми комунікаціями з 28.02.2006 року. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.
• Віталій Леонідович Талько, паспорт СН №538508, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.11.1997 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», начальник юридичного відділу з 03.02.2004 року. До кримінальної відповідальності не притягувався, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.
• Вікторія Володимирівна Яценко, паспорт АА №960437 виданий Немирівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 14.06.1999 року. Основне місце праці – ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», провідний фахівець з закупівлі з 08.01.2008 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.
• Клара Вренгер Аугуста Маргарет, паспорт №C5HNNPLRG, виданий: м. Франкфурт на Майні 02.04.2009 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор технічний з 01.02.2010 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями не володіє. Представник Нестле С. А.,яка володіє 97% акцій Товариства.
• Георгіос Лампас, паспорт АН №4032372, виданий 08.06.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор фінансів з 01.05.2012 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства.

Підстава прийняття рішення про припинення повноважень всього складу Наглядової ради - подання заяви про звільнення за власним бажанням одного з членів Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, на виконання вимог ч. 2 ст. 57 Закону України "Про акціонерні товариства".