Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 27.04.2012
Дата публікації 28.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
Юридична адреса* 79019, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10
Керівник* Сміт Едвард Раймонд - Генеральний директор. Тел: 0322402525
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (протокол від 27.04.2012 року №4), обрано головою Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» Георгіос Лампас, паспорт АН №4032372, виданий 08.06.2011 року. Основне місце праці - ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», директор фінансів з 01.05.2012 року. До кримінальної відповідальності не притягувалася, непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє. Представник Нестле С. А., яка володіє 97% акцій Товариства. Обрано на посаду строком на 3 роки.
Підстава прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради - припинення повноважень (відкликання) всього складу Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства рішенням річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (протокол від 27.04.2012 року №1).