Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення 23.04.2012
Дата публікації 28.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СВІТОЧ"
Юридична адреса* 79019, місто Львів, вулиця Ткацька, будинок 10
Керівник* Сміт Едвард Раймонд - Генеральний директор. Тел: 0322402525
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Відповідно до рішення Наглядової ради публічного акціонерного товариства «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» (протокол від 23.04.2012 р. №3):
1. Звільнено з 28.04.2012 р. з посади генерального директора ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) Едварда Раймонда Сміта, паспорт №212401598, виданий Національним паспортним центром США 21.12.2004 року. На займаній посаді працював з 05.07.2011 р. по 28.04.2012 р. До кримінальної відповідальності не притягувався. Непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє.
2. Призначено виконуючим обов’язки генерального директора фабрики Мазуркевича Богдана Миколайовича на термін з 29 квітня 2012 р. до дати призначення Наглядовою радою нового генерального директора. Паспорт КВ №716676,виданий Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 19.07.2001 р. Працює на посаді директора технічного з 15.02.2010 р. До кримінальної відповідальності не притягувався. Непогашеної судимості не має. Акціями Товариства не володіє.