Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» ідентифікаційний код юридичної особи 00382154, місцезнаходження: вул. Ткацька, 10, м.Львів Львівська обл., 79019 (далі – Товариство або АТ «ЛКФ «Світоч») відповідно во вимог пункту 5, статті 39, розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» розкриває структуру власності:

Структура власності

АТ «ЛКФ «Світоч» (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, станом на 28 лютого 2019 року

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства:

«Nestle S.A.» («Нестле С.А.»), код CHE-105.909.036

Участь особи в Товаристві, %

Пряма – 100%

Опосередкована - 0%

Сукупна - 100%

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства- відсутні.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) – відсутній.

Зазначена інформація розміщена на власному веб-сайті: http://svitoch.emitent.org.ua

Дата розміщення 28.02.2019 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Гузєй Ярослав Петрович