Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 22.12.2018 року,

загальна кількість акцій становить 476276 штук, кількість голосуючих акцій становить 476276 штук.