Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська кондитерська фабрика "Свiточ"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

00382154

3. Місцезнаходження

79019, м. Львiв, вулиця Ткацька, будинок 10

4. Міжміський код, телефон та факс

(032) 240-25-00 (032) 240-25-55

5. Електронна поштова адреса

svitoch@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

svitoch.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження голови Наглядової ради Георгiоса Лампаса (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду голови Наглядової ради не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Георгiоса Лампаса (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Талька Вiталiя Леонiдовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Демковича Юрiя Iгоровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Рiнггера Томаса Рейнхарда (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Наглядової ради Фiоруччi Сюзанни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 30.04.2016 року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю.

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) обрано членом Наглядової ради Талька Вiталiя Леонiдовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 25.12.2018 року строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Нестле Україна", член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) обрано членом Наглядової ради Демковича Юрiя Iгоровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 25.12.2018 року строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: керiвник - Нестле Замбiя, Начальник вiддiлу управлiння персоналом- ТОВ «Нестле Україна», член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ».

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) обрано членом Наглядової ради Дайана Алехандра Рубена (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 25.12.2018 року строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор ТОВ «Нестле Україна».

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Мiщихи Ольги Олексiївни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду голови Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мiщихи Ольги Олексiївни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду члена Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Пителя Iвана Васильовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду члена Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Гадади Iгора Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду члена Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Сидорак Наталi Петрiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду члена Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

24 грудня 2018 року Рiшенням акцiонера, який є власником 100% акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Львiвська кондитерська фабрика «Свiточ» (далi- Товариство) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Бiшко Дарiї Василiвни (згоду на розкриття паспортних даних не надано) з 24.12.2018 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi з 29.04.2014року.Змiни у персональному складi обгрунтованi виробничою необхiднiстю. Iншу особу на посаду члена Ревiзiйної комiсiї не обрано (призначено).

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Гузєй Ярослав Петрович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

27.12.2018

(дата)