Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Наступним повідомляємо, що «26» вересня 2018 року Публічне акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» отримало повідомлення від акціонера, який є власником домінуючого контрольного пакету та має намір скористатись правами, передбаченими ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства», наступного змісту:

«…

NESTLE S.A.

 

вих.№ БН

від «25» вересня 2018 року

 

Публічне акціонерне товариство «Львівська

кондитерська фабрика «Світоч»

Код ЄДРПОУ 00382154

79019 м. Львів, вул. Ткацька,10

(надалі – Товариство)

 

Акціонера «Нестле С.А.» («Nestle S.A.»),  в особі

представника Алехандро Рубена Дайана (Alejandro

 Ruben Dayan),  який діє на підставі довіреності

від 15 серпня 2018 року, яка посвідчена приватним

нотаріусом м. Веве, Кантон Во, Швейцарія

Альбертом-Едуардом Фарні за № 4’292 від 20 серпня

2018 року,  який є власником 461 816 (чотириста

шістдесят одної тисячі вісімсот шістнадцяти) простих

іменних акцій Товариства, що складає 96,963945%

від їх загальної кількості

 

Адреса: вул. Нестле, 55, CH-1800 Веве, Швейцарія 

(Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР СКОРИСТАТИСЯ ПРАВАМИ,

ПЕРЕДБАЧЕНИМИ СТАТТЕЮ 652 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»

 

Відповідно до п.2. прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», прийнятого Верховною Радою України 23.03.2017 року за №1983-VІІІ (надалі – Закон), «Нестле С.А.» («Nestle S.A.») в особі представника Алехандро Рубена Дайана,  який діє на підставі довіреності від 15 серпня 2018 року, яка посвідчена приватним нотаріусом м. Веве, Кантон Во, Швейцарія Альбертом-Едуардом Фарні за № 4’292 від 20 серпня 2018 року, станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. та станом на дату подання цього повідомлення є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та повідомляю про намір застосувати положення статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомляю наступні відомості:

повне найменування – «Нестле С.А.» («Nestle S.A.»);

місцезнаходження - вул. Нестле, 55, CH-1800 Веве, Швейцарія (Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland);

код за ЄДРПОУ - CHE-105.909.036.

Кількість акцій Товариства, що належали «Нестле С.А.» («Nestle S.A.») станом на дату набрання чинності Законом, а саме станом на 04.06.2017р. та станом на дату подання цього повідомлення – 461 816 (чотириста шістдесят одна тисяча вісімсот шістнадцять) простих іменних акцій Товариства, що складає 96,963945% від їх загальної кількості.

 

Структура власності додається (додаток №1) до цього повідомлення.

Нотаріальна копія довіреності від 15 серпня 2018 року додається.

 

Представник за довіреністю                                      [підпис]                          Алехандро Рубен Дайан

 

 

 

 

Додаток №1

до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

 

Структура власності

особи, що є власником домінуючого контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» станом на «25» вересня 2018 року

 

 1. № з/п
 2. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
 3. Тип особи
 4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій
 5. Участь особи в товаристві, %, пряма
 6. Участь особи в товаристві, %, опосередкована
 7. Участь особи в товаристві, %, сукупна

8     Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

9     Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

 

 1. 1         
 2.  «Nestle S.A.» («Нестле С.А.»), адреса: вул. Нестле, 55, CH-1800 Веве, Швейцарія (Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey, Switzerland), код CHE-105.909.036     
 3.  ЮО   
 4. 1         
 5. 96,963945%  
 6. 0%     
 7.  96,963945% 
 8. відсутній      
 9. немає

 

Представник за довіреністю                      [підпис]                         Алехандро Рубен Дайан»

 

 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор                                                   Гузєй Ярослав Петрович