Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Загальними  зборами акціонерів та на засіданнях Наглядової ради товариства питання затвердження 

Положень про органи управління та Положення про філії та представництва товариства   не розглядалось та не затверджувалось.