Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Загальними  зборами акціонерів та на засіданнях Наглядової ради товариства питання затвердження 

Кодексу корпоративного управління  ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ» 

не розглядалось та не затверджувалось.