Акціонерне товариство «Львівська кондитерська фабрика «Світоч»  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації

 

Публічним акціонерним товариством «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» (далі - ПАТ «ЛКФ «Світоч» або «Товариство») 19.05.2017 року було самостійно виявлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, яка виникла 05.05.2017 року та 10.05.2017 року.

Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось із організаційних причин.

ПАТ «ЛКФ «Світоч» повідомляє, що станом на дату розміщення цього повідомлення особливу інформацію про зміну у складі посадових осіб Товариства було розкрито відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826, а саме – 19.05.2017 року розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на сторінці Товариства в мережі Інтернет. Публікація особливої інформації буде здійснена у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №94(2599) від 22.05.2017 року.